Pracownicy

KUBA BRZOZA

Instruktor pływania

TOMASZ KUBICKI

Instruktor pływania

ANNA ZIELAZEK

Instruktor pływania

OLEKSII BARBILAT

Instruktor pływania

KUBA CHASZCZEWICZ

Instruktor pływania

Łukasz Machowski

Instruktor pływania

Michał Osadców

Instruktor pływania

Michał Witkowski

Instruktor pływania

RAFAŁ RATAJSKI

Instruktor pływania

Denis Frankovsky

Instruktor pływania

Magdalena Ławecka

Instruktor pływania

Ewa Zawada

Instruktor pływania

Nina Majka

Instruktor pływania

Michał Szymaniak

Instruktor pływania