thumb_7799__auto_07600c43d259666b2d597212d5e95012
Trening kondycyjny z wykorzystaniem platformy Bosu (przyrząd stanowiący połączenie piłki i stepu) – poprawia równowagę, wyszczupla nogi, mocno angażuje mięśnie brzucha, świetnie przygotowuje do sportów zimowych.