BIP Organy spółki

Organami spółki są

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

  Rada Nadzorcza (Organ nadzorczy)

  Dane osób wchodzących w skład organu:

  Elżbieta Urbanek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

  Andrzej Hrehorowicz – Członek Rady Nadzorczej,

  Ewa Gołąb-Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej,

  Wojciech Gęstwa -Członek Rady Nadzorczej.

  Zarząd (Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu)

  Grzegorz Kaliszczak – Prezes Zarządu

  Paweł Rańda – Członek Zarządu

  © 2022 Aquapark we Wrocławiu

  Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.

  OK