BIP Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. jest prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności działalności związanej z upowszechnianiem sportu, krzewieniem kultury fizycznej, działalności rekreacyjnej i promocyjnej.

Do szczegółowego zakresu działania Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. należy:

  1. Działalność obiektów sportowych,
  2. Wytwarzania energii elektrycznej,
  3. Handel energią elektryczną,
  4. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  6. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  7. Działalność fizjoterapeutyczna
  8. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  9. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  10. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
© 2023 Aquapark we Wrocławiu

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.

OK