BIP Status prawny

Wrocławski Park Wodny S.A.

Spółka Akcyjna Wrocławski Park Wodny została powołana do życia Aktem Założycielskim podpisanym w dniu 18 października 2004 r. Powstanie Spółki było ukoronowaniem prowadzonych wcześniej przez władze miasta starań o pozyskanie partnera dla realizacji przedsięwzięcia wybudowania we Wrocławiu kompleksu sportowo – rekreacyjnego, składającego się z parku wodnego z typowymi dla takich obiektów atrakcjami, saunarium, obszaru wellness oraz basenu sportowego.

Spółka została wyposażona przez Gminę Wrocław w teren dla przyszłej inwestycji, na mocy Umowy Dzierżawy podpisanej 10 grudnia 2004 r.

Wrocławski Park Wodny S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000222251, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Oznaczenie formy prawnej: spółka akcyjna.

© 2023 Aquapark we Wrocławiu

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.

OK