STANOWISKO WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO W

 

Stanowisko Zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w sprawie negatywnych komentarzy dotyczących pracowników Spółki zamieszczanych w mediach społecznościowych

W związku z powtarzającymi się komentarzami internetowymi dotyczącymi wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. na terenie aquaparku, Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. apeluje o zamieszczanie w mediach społecznościowych przemyślanych wpisów i nie wysuwanie fałszywych oskarżeń nie popartych dowodami.

Bezzasadne posługiwanie się określeniami typu „cham”, „zboczeniec” lub „molestowanie seksualne” w stosunku do pracowników wykonujących swoje obowiązki, uznać należy za obraźliwe i naruszające ich godność osobistą.

Informujemy, że każdego dnia, przed zamknięciem obiektu, prowadzony jest obchód mający na celu sprawdzenie stanu pomieszczeń, a który prowadzony jest także w interesie naszych Klientów np. w przypadku ewentualnego zasłabnięcia lub konieczności udzielenia pomocy medycznej. Pracownicy wyposażeni są w stroje służbowe oraz indywidualne identyfikatory. Za bezpodstawne uznać zatem należy rozpowszechnione ostatnio opinie w mediach społecznościowych przypisujące naszym pracownikom czynności, które nie znajdują potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym, w szczególności w postaci nagrań z monitoringu.

Przypominamy, że Wrocławskiemu Parkowi Wodnemu S.A. jako osobie prawnej przysługuje ochrona dóbr osobistych wynikająca z regulacji przepisów prawa cywilnego i jej naruszenie może wiązać się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, związaną w szczególności z obowiązkiem zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Tym bardziej, że nie posiadamy wiedzy jakoby przeciwko naszym pracownikom toczyło się jakiekolwiek postępowanie o charakterze karnym związane z przestępstwem na tle seksualnym.

Używanie zatem w swoich wypowiedziach pojęć związanych z czynami zasługującymi na potępienie nie tylko w sferze moralnej, ale także prawnej bez posiadania dowodów, w kontekście działalności Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z pewnością można zakwalifikować jako naruszenie naszych dóbr osobistych ergo również naruszenie przepisów prawa karnego dotyczących zniesławienia. Publiczne pomawianie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. o postępowanie, które może narazić nas na utratę zaufania potrzebnego dla danego rodzaju działalności będzie skutkować skierowaniem zawiadomienia do organów ścigania oraz wnioskiem o ustalenie tożsamości i danych adresowych osób naruszających obowiązujące przepisy prawa. Wypowiedzi podpisane nickiem lub pseudonimem absolutnie nie zapewniają w internecie bezkarności, a samo prawo do krytyki lub wolności wypowiedzi znajduje swoje ograniczenie prawne, którego ramy wyznaczają nie tylko obowiązujące przepisy, lecz również orzecznictwo sądowe. Posługiwanie się tzw. mową nienawiści w stosunku do Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. nie jest środkiem prowadzącym do rozwiązania problemu.

Jednocześnie, w przypadku zaistnienia zdarzeń mogących budzić u Państwa wątpliwości, a dotyczących np. naruszenia sfery prywatności na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. prosimy o bezpośrednie informowanie nas o ich zaistnieniu wraz ze szczegółowym opisem sytuacji.